Skříňový konvektomat 220

Výška: 1810 mm Příkon: 62.3 kW
Šířka: 1200 mm Hloubka: 930 mm
: :

Vysvětlivky k piktogramům
Podrobné informace

Popis

Kapacita: 40 x GN 1/1 nebo 20 x GN 2/1

Provedení přístroje je z chromniklové nerezové oceli CrNi oceli 1.4301. Horkovzdušně-parní zařízení s elektronickou regulací řízené mikroprocesorem. Přístroj má vestavěný vyvíječ páry pro tepelnou úpravu potravin za pomoci horkého vzduchu, páry nebo kombinace obou v oblasti nízkých teplot od 30 do 99 oC, respektive běžných teplot od 100 do 300 oC. Vícebodovou regulaci teploty uvnitř potraviny se systémem DuoPerfect pro všechny postupy tepelné úpravy od 30 do 90 oC. Varný prostor a dvířka jsou opatřena vysoce účinnou izolací bez obsahu asbestu. Dvířka vyhovují hygienickým předpisům se závěsem vpravo a dvěma polohami otevření, opatřená trojitým izolačním sklem, které zajišťuje vhodnou teplotu vnější plochy při případném dotyku (při teplotě 200 oC ve varném prostoru vně jen 51 oC) a tím dosahují nízkých tepelných ztrát. Rohy dna varného prostoru jsou konstruované tak, že umožňují snazší čistění ( tzv. hygienické provedení). Bezpečnostní ochrana oběžného kola ventilátoru krytem. Elektromagneticky ovládaná klapka odvodu výparů. Vnitřní halogenové osvětlení opatřené sklokeramickým krytem. Přístroj je vybaven beztlakovým vyvíječem páry s ochranou proti chodu na sucho a elektronickou regulací hladiny vody. Dvě vícebodová čidla teploty vnitřku potraviny, každé se čtyřmi měřícími místy, která jsou samostatně regulovatelná. Speciální přípojky pro jednotku optimalizace výkonu. Kontakty pro signalizaci závad vně zařízení (nulový potenciál). Samostatná, oddělená přípojka změkčené vody pro vyvíječ páry. Automatické rychlé zchlazení varného prostoru a odvodu výparů, které je možné ovládat obsluhou. Přístroj je možno připojit přes rozhraní k PC pomocí Interface RS 485 pro protokolování a sledování měřených údajů, potřebných pro kontrolu jakosti (HACCP),. Zařízení má zabudovánu ochranu proti vodě IPX5. Zařízení je dále opatřeno výškově stavitelnými plastovými nožkami a uspořádáno pro pevnou přípojku odpadních vod podle platných norem

Zařízení mimo jiné umožňuje následující technologické postupy vaření:

 • Tepelnou úpravu horkým vzduchem 100 - 300 oC
 • Tepelnou úpravu horkým vzduchem při 30 - 99 oC
 • Vaření v tlakové páře 100 - 120 oC
 • Vaření v syté páře 100 oC
 • Vaření v páře při nízké teplotě 30 - 99 oC
 • Kombinovanou tepelnou úpravu 100 - 250 oC
 • Kombinovanou tepelnou úpravu při 30 - 99 oC
 • Nízké teplotě
 • Ohřev/regenerace 130 - 150 oC

Ovládací jednotka přístroje je přehledná s následujícími možnostmi

 • monitor, zobrazující texty, symboly a čísla a informování uživatele pomocí menu na obrazovce
 • vkládání textových údajů za pomoci kurzoru a klávesy menu
 • Dynamický a interaktivní koncept obsluhy zařízení, pro danou tepelnou úpravu opticky upozorní a aktivuje pouze potřebné kontrolky, po aktivaci postupu změní barvu se systémem ColorLogicControl
 • Panel obsluhy je vybavený pouze senzorovými tlačítky, bez knoflíků, mechanických tlačítek, sklopných spínačů nebo vybrání systém Clean Panel
 • Dotykový display s bezpečným ovládáním umožňující zadávání běžných a speciálních postupů tepelné úpravy vč. přídavných funkcí za pomoci monitoru a ukládání údajů pomocí senzorových tlačítek
 • Současná indikace teploty ve varném prostoru (skutečná/jmenovitá), doby vaření (zbytek/jmenovitá),
 • Teploty uvnitř potraviny (skutečná/jmenovitá), programu a programového kroku, resp. indikace zbytkové doby vaření
 • Automatické měření vlhkosti a regulace klimatu ve varném prostoru za pomoci čidel systémem ClimaPerfect
 • Volně volitelné předpokládané hodnoty (teplota a doba úpravy) pro všechny postupy
 • Doba tepelné úpravy od 1 do 999 minut, s možností nastavení trvalého provozu
 • Volba šesti jazykových mutací, včetně českého jazyka
 • Řadí automaticky nejčastěji používané programy systém High Runner
 • Individuální možnost nastavení deseti nejdůležitějších programů uživatele
 • Funkce autokorekce - automatická změna všech důležitých parametrů programu tepelné úpravy, rozhodujících o opečení (světlejší nebo tmavší barva) a teplotě uvnitř (šťavnatější nebo sušší pokrm) jednoduchým stisknutím tlačítka

Základní kuchařka

V paměti zařízení je uloženo cca 150 příkladů tepelné úpravy, osvědčených v praxi a určených pro pečení, opékání, drůbež, ryby, pečivo, přílohy, dezerty, konzervování, uzeniny a další pokrmy. Recepty a jejich postupy jsou seřazeny abecedně s jednoduchou a rychlou volbou, kterou je možno měnit ručně nebo pomocí funkce auto korekce. Automatické přizpůsobení se postupu tepelné úpravy velikosti vařeného pokrmu a upravovaného množství.

Systém automatického vaření

Přístroj je vybaven systémem AutoCooking, který identifikuje speciální požadavky pečení, minutek, drůbeže a ryb na jejich tepelnou úpravu, velikost a zpracovávané množství. Automatika průběžně přizpůsobuje průběh tepelné úpravy - optimální klima, dobu, teplotu a speciální funkce - tak, aby bylo dosaženo žádaného výsledku. Výsledky tepelné úpravy je možno individuálně měnit za pomoci funkce autokorekce a dále je možné snadno ukládat do paměti doplňování informací.

Speciální postupy tepelné úpravy

Přístroj je vybaven několika základními programy:

 • ohřevu/regenerace hotových jídel nebo gastronádob se začleněnou kontrolou teploty i doby a automatickou funkcí opětovného startu
 • kombinovaný vícestupňový program "opeč + udržuj" se zabudovaným rychlým zchlazením varného prostoru bez nutnosti otevírání dvířek pro rychlé opečení děleného tmavého masa a jeho následnou tepelnou úpravu při nízké teplotě
 • tepelná úprava Delta T, využívající zabudovanou techniku pro zajištění stálého rozdílu teplot mezi varným prostorem a vnitřkem potraviny
 • vaření v tlakové páře při teplotě do 120 oC s automatickým nastavením průběhu po volbě požadované jmenovité teploty vyšší než 100 oC.
Přístroj má další možnost aktivace přídavných funkcí obsluhou

 • Individuální odtah výparů (při automatickém měření vlhkosti a regulace klimatu ve varném prostoru za pomoci čidel je vyřazeno z provozu)
 • Regulace klapky odtahu výparů pro úpravu klimatu ve varném prostoru (při automatickém měření vlhkosti a regulace klimatu ve varném prostoru za pomoci čidel je vyřazeno z provozu)
 • Možnost snížení počtu otáček ventilátoru pro zvláště choulostivé potraviny
 • Interface pro úsporu elektrické energie (optimalizace výkonu při energetických špičkách)
 • Přístroj má pojistku pro zajištění nežádaných změn údajů pomocí bezpečnostního tlačítka
 • Možnost vyvolání údaje předvolby času, uvedení do provozu, resp. funkcí průběhu (pro oživení paměti) a předběžného ohřevu
 • Několik volitelných stupňů úspory vody pro vyprazdňování vyvíječe páry
 • Přístroj má volitelnou indikaci teploty uvnitř u časově řízeného postupu.
 • Přístroj má následující automaticky probíhající funkce a postupy
 • Funkční test před uvedením do provozu s indikací kódu závady
 • Zajištění všech údajů při výpadku elektrické sítě včetně momentálně nastavených
 • Integrovanou funkci regenerace při použití kombinovaného postupu přípravy ( pára + horký vzduch) k zabránění vzniku vysušených míst na potravinách, případně mokrých skvrn na potravinách
 • Vyprazdňování a čistění vyvíječe páry po ukončení provozu (hygienicky nezávadné zapojení)
 • Odstraňování vápenatých usazenin z vyvíječe páry v pravidelných intervalech, vč. přídavné indikace intervalů při manuálním postupu
 • Provozní pohotovost vyvíječe páry STAND-BY
 • Omezení výkonu ohřevu a provozu ventilátorů při všech tepelných úpravách při nízké teplotě, které je důležité pro udržení zvláště výhodného klimatu ve varném prostoru
 • Rychlé zchlazování pomocí systému CoolPerfect varného prostoru při uzavřených dvířkách z 200ºC na 100 oC do 40 sekund
 • Automatickou změnu smyslu otáčení oběžného kola ventilátoru.

Programování

Možnost až 200 programů s deseti kroky, z toho cca 170 uložených v paměti s možností změn Možnost uložení 30 programů s třiceti kroky s funkcí doplňování informací. Všechny funkce pro tepelnou úpravu, speciální varné postupy a přídavné funkce jsou programovatelné - výjimkou je funkce zabezpečení provozu dle bodu - aktivace přídavných funkcí obsluhou Funkce doplňování informací, programování bez předchozích znalostí a návodu nejjednodušší způsob ukládání průběhu tepelné úpravy do paměti Sériově zabudovaná interface RS 485 pro protokolování a sledování měřených údajů, potřebných pro kontrolu jakosti (HACCP), Možnost dokoupení software a tím získat možnost dálkového ovládání a diagnostikování. Minimální vybavení zařízení Zavážecí vozík s vyjímatelnou odkapní vanou a zabezpečením pro přepravu (vpředu i vzadu), vůle pro podélné zasunutí 60 mm, využitelná plocha roštu 1,50 m2 1 ks hadicová sprcha s regulací proudu a množství Příručka uživatele, návod k obsluze a instalaci v českém jazyce

Varianta vybavení :

 • Turbo Drive - systém čistění pro dokonalé vyčistění varného prostoru, pět programů, vč. všech dílů, nutných pro postup čistění

Poptat Skříňový konvektomat 220

Povinné údaje:
Technická data

Výška: 1810 mm
Příkon: 62.3 kW
Šířka: 1200 mm
Hloubka: 930 mm

COPYRIGHT 2007 KÜPPERSBUSCH