Elektrická kompenzační tlaková pečící pánev FEP330

Výška: 850 mm Příkon: 22 kW
Šířka: 1500 mm Hloubka: 850 mm
Užitečný objem: 150 l Proud: 400V 3N AC 50 Hz 22 A

Vysvětlivky k piktogramům
Podrobné informace

Popis

PREMIUM LINE Elektrickám kompenzační tlaková pečící pánev s elektronickou termoregulací

Provedení přístroje v CrNi ocel: krycí deska, poklop a úchyt, kryt přístroje, nosné profily, stejně tak pánev, povrch pánve a podpěra nádoby z CrNi ocel 1.4301.

Trubka topného tělesa je z CrNi ocel 1.4833. Dno pánve je ze spojovacího materiálu s hliníkovým jádrem, oboustranně pokovené z CrNi ocel 1.4301 (kompenzační dno). Poklop je s pánví spojen (uzavřen) s mechanicky fungujícím bezpečnostním uzávěrem. Okolo hrany poklopu je těsnění z potravinově nezávadného a tepelně odolného kaučuku; těsnění poklopu je zastrčeno ne přilepeno – tím může dojít k jeho rychlé výměně.

Tepelná izolace pánve je provedena ze sklotextilní plsti podle nejnovějších předpisů (technické předpisy pro nebezpečné látky TRGS 905 a směrnice 97/69/EG nebo Evropské komise). Tepelná izolace přístroje je minimálně 20 mm silná. Vodovodní potrubí je z mědi.

Vnější plochy jsou obroušeny na zrnitost 240 a následně potaženy za pomoci Scotchband 180er.

Hrany krycí desky je vzadu o 20 mm zvýšena a na obou nosnících po stranách o 50 mm snížena, vepředu s pravoúhlou hranou. Kryt spínače je na pravém nosníku o 150 mm vyvýšen a proveden jako pultový kryt se sklonem 14º pro obsluhu. Odsazení spodní hrany krytu spínače od krycí desky je 10 mm. Přední kryt na levém nosníku je proveden v designu krytu spínače. Kryty bez viditelných šroubů nebo mezer.

Vnitřní rozměry pánve (šířka x hloubka x výška): 1000 x 550/640 x 300 mm s rádiem R=6 mm a dna R=3 mm; plochou na pečení 0,55 m2. Maximální objem činí 170 litrů; užitečný objem je 150 litrů při vzdálenosti hladiny od kraje nádoby 4 cm. Sklon přední strany pánve je 17,0º ke kolmici.

Díky vysoké tepelné vodivosti hliníkového jádra pánve se kompenzační dno chlubí ideálním rozdělením tepla, nepřekonatelnou rovnoměrností pečení a nejkratším časem záhřevu ze všech doposud známých materiálů, ze kterých se vyrábí dna pánví. Pomocí elektronické, čtyřbodové tepelné regulace bude reakční doba při vložení studených potravin na libovolném místě pánve redukována na minimum. Pomocí tohoto je dosaženo časových i energetických úspor.

Tepelné roztahování 3 vrstev je kompenzováno tak, že samotné popraskání nebo poničení dna pánve, které by mohlo vzniknout při šoku způsobeném náhlým působením studené vody je vyloučeno. Povrch stěn a dna pánve je otryskán ocelovými kuličkami, tím se zabrání zatuhnutí nebo připečení připravovaného pokrmu tak, jak je tomu u hladkých povrchů („Anti-Half-Effekt“). Tím je dosaženo hygieničnosti a lehkosti čištění přístroje. Sklopná pánev je převážně určená k přípravě např. světlých omáček, polévek a vaječných pokrmů. Při vaření pod tlakem nedochází k připečení díky přídavnému elektronickému teplotnímu regulátoru.

Vyprázdnění pánve se provádí za pomoci výtoku umístěném na horní hraně. Pánev je ve středu mezi postraními rukojetěmi vybavena tak, že se dá otáčet. Tato pro hygienické čištění určená osa je bez šroubů a štěrbin; s průměrem 95 mm. Odstup pánve od nosník je optimalizovaný. Motorické sklápění pomocí lineárního pohonu (0,12 kW). Jednoduché a precizní ovládání pomocí chráněných tlačítek. Motor je tichý a stejnoměrného výkonu; precizní uložení zabrání také při intervalovém vypuštění v každé pozici „vylití“ obsahu pánve. Velice rychlý zpětný chod (cca 9 sec).

Sklápěcí osa pánve se nachází v přední části. Pomocí dopředu provedeného otočného bodu bude dosaženo přesného vypuštění tak, aby nemusela být popostrkována záchytná nádoba.

Motor je vybaven tepelnou ochranou zabraňující přehřátí a integrovaným proudovým vypínačem zabraňujícím přetížení.

Přítok vody do pánve se provádí za pomoci mísící baterie pro teplou a studenou vodu, která je umístěna na horní desce vpravo.

Ve spodní části přístroje se nachází dopředu otevřený výklenek v hygienickém provedení (H2) se spádem k předku přístroje.

Přístroj je standardně určen k připojení zepředu nebo zezadu. Připojení pro pitnou a měkkou vodu pomocí tlakové hadice obalené ocelovou sítí.

Elektronická regulace teploty pomocí PE-regulátoru. Teplota, doba provozu a doba zapnutí je nastavitelná pomocí chráněných tlačítek. Ukazatel požadované a skutečné teploty je z diod LED. Elektronika je vybavena pojistkou proti výpadku proudu a programovou pamětí: 10 programů, každý s 5 kroky individuálně nastavitelnými uživatelem.

Chráněná tlačítka (tlačítka, která jsou překryta ochrannou fólií proti vniknutí vlhkosti) jsou provedena z velkých, dobře obslužných tlačítek s oddělenými digitálními číslicemi pro teplotu a čas.

Elektronika je standardně v provedení TTY/RS485-rozhraní.

Sklopná tlaková pánev je určena k víceúčelovému použití, např. k pečení, vaření bez tlaku, vaření s tlakem (např. guláš) a dušení v děrovaných nádobách.

Pečení (bez tlaku):

4-bodová regulace teploty od 50 do 300ºC

Vaření (bez tlaku):

4-bodová regulace teploty od 50 do 100ºC

Vaření s tlakem:

Tepelná regulace od 100 do 110ºC (odpovídá 0,5 bar přetlaku) s automatickým zpětným vypínáním s částečným zatížením. Dle volby nastavitelný čas zahřátí s omezením teploty pomocí funkce Pressostate.

Po ukončení časově řízeného procesu vaření s tlakem dojde k poklesu tlaku přes automatické chladnutí poklopu dle principu studená voda-cirkulace-kondenzace. U procesu vaření, které nejsou časově řízeny, může dojít manuálně k poklesu tlaku pomocí stisknutí tlačítka.

U všech procesů vaření s tlakem dochází k automatickému odvětrání pánve jak před započetím vaření (tvorby tlaku), tak po něm.

Bezpečnostní tlakový ventil je umístěn v poklopu a směřuje k zemi.

Standardně je přístroj opatřen beznapěťovými kontakty pro oboustrannou signalizaci (komunikaci) a napěťově zatížitelnými kontakty pro optimální výkon. Stykače a řídící vedení jsou mimo instalaci. Dodatečný stykač je taktéž jako druhé bezpečnostní opatření podle VDE/IEC mimo instalaci zamýšlen.

Postranní připojení přístroje jsou přístupné i zepředu, taktéž všechny údržby je možno provádět zepředu.

Příslušenství:

  • 1 podpěra nádoby
  • 2 tlakové hadice obalené ocelovou sítí pro připojení pitné vody
  • 1 tlaková hadice obalené ocelovou sítí pro připojení měkké vody

Ochrana proti úniku vody (typ ochrany IPX 5). Certifikát VDE.

Přístroj je vybaven výškově nastavitelnými nožičkami z umělé hmoty (o průměru: horní díl 70 mm, zasunovací díl 50 mm) nebo je možno přístroj postavit na 150 mm vysoký vnější betonový sokl.

Poptat Elektrická kompenzační tlaková pečící pánev FEP330

Povinné údaje:
Technická data

Výška: 850 mm
Příkon: 22 kW
Šířka: 1500 mm
Hloubka: 850 mm
Užitečný objem: 150 l
Proud: 400V 3N AC 50 Hz 22 A

COPYRIGHT 2007 KÜPPERSBUSCH